LIBRARIA. Książka hybrydowa jako nowy model wydawniczy.
Case Study: K.I. Gałczyński, F. i S.Themersonowie.
Książka hybrydowa: tradycyjna książka + audiobook + aplikacja mobilna.
Różne platformy, które budują spójną całość i uzupełniają się nawzajem
na przykładzie dwóch multimedialnych realizacji.